Malgorzata Butterwick (Kraków)

 

photos Performance 22/10/2005-Kawiarnia Naukowa-Krakow

w swoich performance realizuję poczucie wolności odkrywania i tworzenia nowych jakości - zarazem zmysłowych i mentalnych - poprzez transgresję znaczeń którymi mniej lub bardziej świadomie się posługujemy, a które głęboko nas dotyczą... jest to eksperyment, a czasem i zabawa, zderzająca integralność z ciekawo ścią, odbywająca się przy udziale tych, którzy chcą w niej uczestniczyć wraz ze mną - w jak najbardziej otwartym sensie
...in my performances I express the freedom of transgressing the meanings and creating new 'qualities' - both sensual and mental - which relate to our more or less concious, but deep concerns.  It is an experiment with my own integrity and curiosity, and the willingness to 'play' with the audience...in the most open and welcoming sense

 
 
close contact back