Zapraszamy na wystaweł
"efemerycznej poezji wizualnej"  poety i performera z Asturii (Hiszpania) Nela Amaro
"Señor que no mira al horizonte"

"Cz?owiek, który nie patrzy na horyzont" 
Jednodniowa wystawa sk?ada sieł z ok. 60 domowych wydruków eksperymentalnych poematów,
które zosta?y przes?ane internetem na stroneł 
www.mostowa2.net w ciałgu miesiałca  - od 17 kwietnia do 17 maja.    
Piałtek, 19 Maja 2006, godz. 19.00 - 21.00,
ul. Mostowa 2, Kraków-Kazimierz"Asturian Landscape"
http://www.mostowa2.net

We invite you to 
Exhibition of "Ephemeral  Visual Poetry" by the Asturian (Spain) poet and performer Nel Amaro.
"Señor que no mira al horizonte"

Those (about 60)  Experimental poems have been sent by internet during one month april 17th to May 17th, hosted in  www.mostowa2.net website 
now home printed and showed in an One-day exhibition in Mostowa2
Friday May 19th 2006
19:00-21:00hs
Mostowa street number 2
KRAKOW- Kazimierz

"Asturian Landscape"
http://www.mostowa2.net

close contact back