performances documentation
VIDEOS

"la bolsa o la vida" video documentacion "la bolsa o la vida"
Celrà en Acció 5 -DiversitART-MigrARTcions - 17/06/2000 Celrà (Girona) video 05:31
       

 

mirida "MI-RI-DA"
Territoris Nòmades - Theredoom Galeria d'Art, Barcelona, 21/02/2001 video 06:23
       
 
homeless "Home-less" (Home menys)
Festival de performances de ACEA's , Barcelona, 24/11/2001 video 03:30

 

"improvisación. homo -adherensis"
1ª jornada sobre performances y acciones . Festival de arte de la Universidad de Barcelona. Facultad de Bellas Artes. Barcelona 16/05/2002 video 04:12
 
hombre_global video "Hombre (global) adhesivo"
Radio France Centre d'Accueil de la Presse Etrangère Paaris, 17/06/2002 . video 05:12
 
polifonias inconsistentes video "Polifonías inconsistentes: 220V"
tocats de ála poli psicodelia poètica A.L.A. Barcelona 28/02/2003 video 06:00
 
x=1/2 video "espacio=x/2"
Z.A.I. Bocanord Barcelona 02/2006 video 05:38